שלח כתבה דוא
pdf PDF

alt

altעלון מגד ירחים

        מאמרים על תורת הרב קוק, על דמותו ופועלומגד ירחים חודש אדר א

"המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בן-נון

לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש"  (הרב קוק, מגד ירחים אדר תרע"ד)


פירוש על פי 'באר מגד ירחים' להרב עוזי קלכהיים זצ"ל  (מהדורה ב)

משיצא עם ישראל לנדודיו הארוכים , הורה לו ירמיהו הנביא, 'לדרוש שלום העיר' ולהיאחז בגולה, הוראה זו מסוגלת הייתה ח"ו להפוך לתורת הגלות – למצב של קבע, ולדורות.

המאזין לרחש העולה מן הפסוקים במגילת אסתר. "איש יהודי...אשר הגלה ...עם הגולה......אשר הגלתה...אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל... (אסתר ב,ה-ו) מרגיש את צער דרי הגולה, הכואבים על הניתוק מארצם, ואשר גם בהצלתם בשיא שמחתם , לא שכחו את מעמדם השפל, ללא ארץ חמדה.

מעתה יובהר  הפתגם, כי גם כאשר קבעו מצוה לדורות בקריאת המגילה - תלו זאת בהזכרת ארץ ישראל, 'מימות יהושע בן נון' .כי לא יכולים היו ולא רצו להשלים עם הצלחות זמניות במלכויות הזרות.

וסיפר אחד ממקשיבי לקחו של מרן הרב זצ"ל שפעם בשמחת פורים עלה הרב על השולחן וקרא בקול רם ובהתלהבות קודש: "איככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי" – זוהי כל התורה כולה.

- - - - - - - - - - - - - -


תשע"ט

שבט תשע"ט - גליון 235 

טבת תשע"ט - גליון 234 

כסלו תשע"ט - גליון 233

 חשון תשע"ט - גליון 232

 תשרי תשע"ט - גליון 231


תשע"ח

אלול תשע"ח - גליון 230

 אב תשע"ח - גליון 229

 תמוז תשע"ח - גליון 228

 סיון תשע"ח - גליון 227

אייר תשע"ח - גליון 226

ניסן תשע"ח - גליון 225

אדר תשע"ח - גליון 224

שבט תשע"ח - גליון 223

טבת תשע"ח - גליון 222

כסלו תשע"ח - גליון 221

חשון תשע"ח - גליון 220

תשרי תשע"ח - גליון 219


תשע"ז

תשרי תשע"ח - גליון 219

אלול תשע"ז - גליון 218

אב תשע"ז - גליון 217

תמוז תשע"ז - גליון 216

סיון תשע"ז - גליון 215

אייר תשע"ז - גליון 214

ניסן תשע"ז - גליון 213

אדר תשע"ז - גליון 212

שבט תשע"ז - גליון 211

טבת תשע"ז - גליון 210

כסלו תשע"ז - גליון 209

חשון תשע"ז - גליון 208

תשרי תשע"ז - גליון 207


תשע"ו

אלול תשע"ו - גליון 206

 אב תשע"ו - גליון 205

 תמוז תשע"ו - גליון 204

סיון תשע"ו - גליון 203

אייר תשע"ו - גליון 202

ניסן תשע"ו - גליון 201

אדר ב תשע"ו - גליון 200 

אדר א תשע"ו - גליון 199

שבט תשע"ו - גליון 198

טבת תשע"ו - גליון 197

כסלו תשע"ו - גליון 196

חשון תשע"ו - גליון 195

תשרי תשע"ו - גליון 194תשע"ה

אלול תשע"ה - גליון 193

אב תשע"ה - גליון 192

תמוז תשע"ה - גליון 191

סיון תשע"ה - גליון 190

אייר תשע"ה - גליון 189

ניסן תשע"ה - גליון 188

אדר תשע"ה - גליון 187

שבט תשע"ה - גליון 186

טבת תשע"ה - גליון 185

כסלו תשע"ה - גליון 184

חשון תשע"ה - גליון 183

תשרי תשע"ה - גליון 182תשע"ד

אלול תשע"ד - גליון 181  

אב תשע"ד - גליון 180

תמוז תשע"ד - גליון 179 

סיון תשע"ד - גליון 178 

אייר תשע"ד - גליון 177 

ניסן תשע"ד - גליון 176

אדר ב' תשע"ד - גליון 175 

אדר א' תשע"ד - גליון 174 

שבט תשע"ד - גליון 173 

טבת תשע"ד - גליון 172 

כסלו תשע"ד - גליון 171 

חשון תשע"ד - גליון 170 

תשרי תשע"ד - גליון 169 
תשע"ג

אלול תשע"ג - גליון 168

אב תשע"ג - גליון 167

תמוז תשע"ג - גליון 166

סיון תשע"ג - גליון 165

אייר תשע"ג - גליון 164

 ניסן תשע"ג - גליון 163

אדר תשע"ג - גליון 162

שבט תשע"ג - גליון 161

טבת תשע"ג - גליון 160
כסלו תשע"ג - גליון 159
חשון תשע"ג - גליון 158
תשרי תשע"ג - גליון 157


תשע"ב

אלול תשע"ב - גליון 156
אב תשע"ב - גליון 155
 תמוז תשע"ב - גליון 154
סיון תשע"ב - גליון 153
אייר תשע"ב - גליון 152
ניסן תשע"ב - גליון 151
אדר תשע"ב - גליון 150
שבט תשע"ב - גליון 149
טבת תשע"ב - גליון 148
כסלו תשע"ב - גליון 147
חשון תשע"ב - גליון 146
תשרי תשע"ב - גליון 145


תשע"א

אלול תשע"א - גליון 144
אב תשע"א - גליון 143
תמוז תשע"א - גליון 142
סיון תשע"א - גליון 141
אייר תשע"א - גליון 140
ניסן תשע"א - גליון 139
אדר ב' תשע"א - גליון 138
אדר א' תשע"א - גליון 137
שבט - תשע"א - גליון 136
טבת תשע"א - גליון 135
כסלו תשע"א - גליון 134
חשון תשע"א - גליון 133
תשרי תשע"א - גליון 132


תש"ע

אלול תש"ע - גליון 131
אב תש"ע - גליון 130
תמוז תש"ע - גליון 129
סיון תש"ע - גליון 128
אייר תש"ע - גליון 127
ניסן תש"ע - גליון 126
אדר תש"ע - גליון 125
שבט תש"ע - גליון 124
טבת תש"ע - גליון 123
כסלו תש"ע - גליון 122
חשון תש"ע - גליון 121
תשרי תש"ע - גליון 120


תשס"ט

אלול תשס"ט - גליון 119
אב תשס"ט - גליון 118
תמוז תשס"ט - גליון 117
 סיון תשס"ט - גליון 116
אייר תשס"ט - גליון  115
ניסן תשס"ט - גליון 114
אדר תשס"ט - גליון 113
שבט תשס"ט - גליון 112
טבת תשס"ט - גליון 111
כסלו תשס"ט - גליון 110
חשון תשס"ט - גליון 109
תשרי תשס"ט - גליון 108


תשס"ח

אלול תשס"ח - גליון 107
אב תשס"ח - גליון 106
תמוז תשס"ח - גליון 105
סיון תשס"ח - גליון 104
 אייר תשס"ח - גליון 104
ניסן תשס"ח - גליון 103
אדר ב' תשס"ח - גליון 101
 אדר א' תשס"ח - גליון 100
שבט תשס"ח - גליון 99
טבת תשס"ח - גליון 98
כסלו תשס"ח - גליון 97
חשון תשס"ח - גליון 96
תשרי תשס"ח - גליון 95

תשס"ז

 אלול תשס"ז - גליון 94
 אב תשס"ז - גליון 93
 תמוז תשס"ז - גליון 92
 סיון תשס"ז - גליון 91
 אייר תשס"ז - גליון 90
 ניסן תשס"ז - גליון 89
 אדר תשס"ז - גליון 88
 שבט תשס"ז - גליון 87
 טבת תשס"ז - גליון 86
 כסלו תשס"ז - גליון 85
 חשון תשס"ז - גליון 84
 תשרי תשס"ז - גליון 83


תשס"ו
 אלול תשס"ו - גליון 82
 אב תשס"ו - גליון 81
 תמוז תשס"ו - גליון 80
 סיון תשס"ו - גליון 79
 אייר תשס"ו - גליון 78
 ניסן תשס"ו - גליון 77
 אדר תשס"ו - גליון 76
 שבט תשס"ו - גליון 75
 טבת תשס"ו - גליון 74
 כסלו תשס"ו - גליון 73
 חשון תשס"ו - גליון 72
 תשרי תשס"ו - גליון 71


תשס"ה
 אב - אלול תשס"ה - גליון 70
 תמוז תשס"ה - גליון 69
 סיון תשס"ה - גליון 68
 אייר תשס"ה - גליון 67
 ניסן תשס"ה - גליון 66
 אדר ב' תשס"ה - גליון 65
 אדר א' תשס"ה - גליון 64
 שבט תשס"ה - גליון 63
 טבת תשס"ה - גליון 62
 כסלו תשס"ה - גליון 61
 חשון תשס"ה - גליון 60
 תשרי תשס"ה - גליון 59


תשס"ד
 אלול תשס"ד - גליון 58
 אב תשס"ד - גליון 57
 תמוז תשס"ד - גליון 56
 סיון תשס"ד - ליון 55
 אייר תשס"ד - גליון 54
 ניסן תשס"ד - גליון 53
 אדר תשס"ד - גליון 52
 שבט תשס"ד - גליון 51
 טבת תשס"ד - גליון 50
 כסלו תשס"ד - גליון 49
 חשון תשס"ד - גליון 48
 תשרי תשס"ד - גליון 47


תשס"ג
 אלול תשס"ג - גליון 46
 אב תשס"ג - גליון 45
 תמוז תשס"ג - גליון 44
 סיון תשס"ג - גליון 43
 אייר תשס"ג - גליון 42
 ניסן תשס"ג - גליון 41
 אדר ב' תשס"ג - גליון 40
 אדר א' תשס"ג - גליון 39
 שבט תשס"ג - גליון 38
 טבת תשס"ג - גליון 37
 כסלו תשס"ג - גליון 36
 חשון תשס"ג - גליון 35
 תשרי תשס"ג - גליון 34


תשס"ב
 אלול תשס"ב - גליון 33
 אב תשס"ב - גליון 32
 תמוז תשס"ב - גליון 31
 סיון תשס"ב - גליון 30
 אייר תשס"ב - גליון 29
 ניסן תשס"ב - גליון 28
 אדר תשס"ב - גליון 27
 שבט תשס"ב - גליון 26
 טבת תשס"ב - גליון 25
 כסלו תשס"ב - גליון 24
 חשון תשס"ב - גליון 23
 תשרי תשס"ב - גליון 22


תשס"א
 אלול תשס"א - גליון 21
 אב תשס"א - גליון 20
 תמוז תשס"א - גליון 19
 סיון תשס"א - גליון 18
 אייר תשס"א - גליון 17
 ניסן תשס"א - גליון 16
 אדר תשס"א - גליון 15
 שבט תשס"א - גליון 14
 טבת תשס"א - גליון 13
 כסלו תשס"א - גליון 12
 חשון תשס"א - גליון 11
 תשרי תשס"א - גליון 10


תש"ס
 אלול תש"ס - גליון 9
 אב תש"ס - גליון 8
 תמוז תש"ס - גליון 7
 סיון תש"ס - גליון 6
 אייר תש"ס - גליון 5
 ניסן תש"ס - גליון 4
 אדר ב' - תש"ס - גליון 3
 אדר א' תש"ס - גליון 2
 שבט תש"ס - גליון 1


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2