שלח כתבה דוא
pdf PDF


דפי לימוד לפרשת השבוע על פי משנת הרב קוק זצ"ל

מאת הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

והרב זאב הס יב"לספר שמות

פרשת ויקהל פקודי - היצירה האנושית: מקור, כוונה ויעדים 

פרשת כי תשא - ירידה לצורך עליה  

לשבת זכור וחג פורים (פרשת תצוה)  

פרשת תרומה - אדם ומקדש ותקופתנו

פרשת יתרו - אל המעמד ומכוחו  

פרשת בשלח - הכשרת הלבבות והדעות 

פרשת בא - היציאה והיצירה 

פרשת וארא - השגחה מורכבת ובירור נוקב

פרשת שמות - אישי ציבור: נקיון, מסירות ואתגרים  ספר בראשית

פרשת ויחי - עוד אבינו חי 

פרשת ויגש - ענפי העץ האחד 

פרשת מקץ - רוח ה' בחלומות ובמציאות 

פרשת וישב - גילוי האור בשווה ובשונה 

פרשת וישלח - ארוכה הדרך לבית הלאומי

פרשת ויצא 

פרשת תולדות - שורשי התולדות והתפתחותם  

פרשת חיי שרה - העולם הפנימי 

פרשת וירא - הארת הקודש במוסר ובחיים

פרשת לך לך - האדם מחפש משמעות

פרשת נח -  בניית הקיום והתכלית

פרשת בראשית - ויהי אור


 ספר דברים

פרשת האזינו - שירת האמונה והתקוה 

פרשת וילך ושבת תשובה

ראש השנה - לקראת התחדשות המלכות

פרשת ניצבים - התייצבות - סיכום ופתיחה 

פרשת כי תבוא - שמחת ההתחדשות ואתגריה  

פרשת כי תצא - התשובה של מבחן הראשית 

פרשת שופטים - הנהגתה של אמת מאחדת

פרשת ראה - הריכוז וסעיפיו

פרשת עקב - כוחה של עקביות

פרשת ואתחנן - מקום החפץ ועת רצון

פרשת דברים - קומה חדשה


 ספר במדבר

פרשת מטות מסעי - אחריות

פרשת פנחס - שליחותם של שומרי הצאן

פרשת בלק - להסתכל עין בעין

פרשת חוקת - טהרת הניגודים

פרשת קרח - בניית הטבע והציבור לדרגותיהם

פרשת שלח לך - ישרים דרכי ה', ישרים ילכו בהם

פרשת בהעלותך - נקודות של קבע במערכת יחסים

חג השבועות - תורת חיים ואהבת חסד

פרשת נשא - על שלום, שלמות והשתלמות

פרשת במדבר - מפקד של גווני תוכן ותפקידים


 ספר ויקרא

פרשת בחוקותי - חוקיות של יעדים ויחסים

פרשת בהר - מחזוריות של התחדשות

פרשת אמור - חיים על דרך החיוב

חג הפסח - מתוך האטימות אל החופש

פרשת תזריע - נתוני החיים והטיפול בהם

פרשת שמיני - כיוון קליטת ההתגלות

פרשת צו - גדלות של פשטות

פרשת ויקרא  |  הרצון לבטא קרבה מתחדשת ספר שמות 

פרשת פקודי  |  היצירה האנושית - מקור, כוונה ויעדים
בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2